L O A D I N G

Hoef en Haag

Hoef en Haag is een dorp in aanbouw aan de Lek, behorend tot de gemeente Vijfheerenlanden, in de Nederlandse provincie Utrecht.

De bouw van het dorp is gestart in 2016. De nabijgelegen stad Vianen wil groeien naar 21.000 inwoners. Grootschalige nieuwbouw is daarvoor nodig en daarop is het gebied Hoef en Haag aangewezen.

De eerste woningen zijn in januari 2017 opgeleverd in de wijk Dorpshart. Uiteindelijk zullen zo’n 1800 woningen gebouwd worden in drie wijken: het eerder genoemde Dorpshart, het Lint en de Erven. Ook zijn er plannen voor voorzieningen, zoals een supermarkt, op de Brink, het centrale dorpsplein van het Dorpshart.

Voor Hoef en Haag mocht ik een aantal objecten van typografische vormgeving/concept voorzien. De markthal is het eerste object dat in december 2020 is afgerond en geplaatst. In 2022 zijn de muziektent, waterpomp en een winkelwagenvanger gerealiseerd. Dit project was in samenwerking met SVP architectuur en Stedenbouw BV en Frank van Rijn Smederij. In opdracht van BPD.

www.hoefenhaag.nl