L O A D I N G

BSL

Begeleiding startende leraren

Voor startende docenten is de stap van de lerarenopleiding naar een baan voor de klas erg groot. Veel startende docenten verlaten het onderwijs dan ook alweer binnen vijf jaar. Begeleiding in de eerste drie jaar helpt starters te groeien in het beroep van docent. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en wetenschap heeft in 2014 subsidie beschikbaar gesteld om driejarige begeleidingsprogramma’s te ontwikkelen en implementeren op scholen.

In deze publicatie delen deelnemers aan het BSL-project hun ervaringen en doen ze aanbevelingen aan de startende docenten.

In opdracht voor Iclon en TUDelft
Fotografie Marc de Haan
Gemaakt in 2017

  • BSL : Karin Van Iterson